สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

แจ้งเวลาเปิดทำการในช่วงปิดภาคการศึกษา


แจ้งเวลาเปิดทำการของสำนักหอสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนี้
วันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61 เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค.61 เปิดให้บริการ 8.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.61 เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.
วันจันทร์ที่ 14 พ.ค.61 ปิดให้บริการ เนื่องในวันพืชมงคล

 

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.61 - 24 มิ.ย.61
จันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการ

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561