สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดปิดทำการ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

แจ้งห้องสมุดปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

และวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันหยุดชดเชย

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560