สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ณ ห้องตะวันออกกลางศึกษา ชั้น 6 และห้องอาเซียนศึกษา ชั้น 4     อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ด้วยคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 3 ท่าน นำโดย Prof. Ahmed Attia Seida ; President of October 6 University พร้อมด้วย Amb. Dr. Kheireldin Abdellatif ; Former Assistant Foreign Minister and Vice Chairman of the Boaed of Trustees และ Prof. Adel Hammam ; Dean of Faculty of Tourism and Hotel Management ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรม


วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561