สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

เชิญชมนิทรรศการวันสตรีสากล “ผู้หญิงในดวงใจ” ระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันสตรีสากล “ผู้หญิงในดวงใจ” นำเสนอเรื่องราวความประทับใจ และแบบอย่างของสุภาพสตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ที่เป็นแรงบันดาลในในการทำงานและการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันสตรีสากล (International Women's Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม  และบริเวณชั้นหนึ่งยังมีมุมหนังสืออัตชีวประวัติของสุภาพสตรีที่มีชื่อเสียง จัดแสดงให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560

 

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560