สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดปิดทำการ

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9

แจ้งห้องสมุดปิดให้บริการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องใน

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560