สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ขอเชิญ เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแชะ&แชร์ @CmruLibrary ประจำปี 2560


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย แชะ&แชร์ @CmruLibrary ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "Library in my mind" เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่ประทับใจ สวยงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดี ที่มีต่อสำนักหอสมุด มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

>> ดาวน์โหลดกติกาได้ที่นี้ 
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวฐิติกา  อาษากิจ และ นางสาวอรวรา  ใสคำ
โทรศัพท์ : 053-885902 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมลล์ : lib@cmru.ac.th

 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560