สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ดิจิทัล ประเภท วิดีโอคลิป


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ดิจิทัล ประเภท วิดีโอคลิป เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

>> ดาวน์โหลดกติกาได้ที่นี้ 
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวฐิติกา  อาษากิจ และ นางสาวอรวรา  ใสคำ
โทรศัพท์ : 053-885902 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมลล์ : lib@cmru.ac.th

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560