สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม "ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


ขอเชิญร่วมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้" 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ลานจตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายในกิจกรรมมีการเสวนา เรื่อง "การจัดการทักษะการรู้สารสนเทศของคนไทยในยุค 4.0"

นอกจากนี้มีการสมัครสมาชิก การยืมต่อออนไลน์ การจองหนังสือออนไลน์ รวมทั้งการรับคืนหนังสือและการชำระค่าปรับหนังสือ ให้บริการภายในกิจกรรมด้วยเช่นกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561