สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย แชะ!!! แอนด์ แชร์ @Cmru Library


      

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย แชะ!!! แอนด์ แชร์ @Cmru Library

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่ายให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าชมภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย แชะ!!! แอนด์ แชร์ @Cmru Library ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Library in my mind” ถ่ายทอดมุมมองที่ประทับใจ สวยงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดี ที่มีต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยนิทรรศการภาพถ่าย “Library in my mind” จะจัดแสดงภาพถ่ายทั้ง 24 ภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันถ่ายทอดความรู้สึกและความทรงจำที่มีต่อสำนักหอสมุด ผ่านผลงานภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่าย “Library in my mind” จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมชั้น1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560