สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

e-Magazines


e-Magazines NaiinPann
ระบบให้บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านนายอินทร์ จำนวน 12 ชื่อเรื่อง ดังนี้
      1. แพรว – รายปักษ์ 
      2. สุดสัปดาห์ – รายปักษ์ 
      3. บ้านและสวน – รายเดือน 
      4. Room – รายเดือน 
      5. My home – รายเดือน 
      6. Secret – รายปักษ์ 
      7. ชีวจิต – รายปักษ์ 
      8. Real parenting – รายเดือน 
      9. Lemonade – รายปักษ์ 
      10. Health&Cuisine –รายเดือน 
      11. We – รายเดือน 
      12. National Geographic – รายเดือน 
ให้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 6-7

Ookbee Buffet
     ระบบให้บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
     บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักหอสมุด ประกอบด้วย