สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

FAQs คำถามที่ถูกถามบ่อย


1. เวลาปิด-เปิด ของห้องสมุด ?
Answer : วันอาทิตย์ และ วันจันทร์ เปิด 8.00 - 16.00 น. วันอังคาร - วันเสาร์ เปิด 8.00 - 20.00 น.
2. ยืมหนังสือได้สูงสุดกี่เล่มต่อกี่วัน และหากส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่ ?
Answer : นักศึกษาปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้สูงสุด คือ 7 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์ ในกรณีที่ต้องการยืมต่อ สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด www.lib.cmru.ac.th ที่เมนูระบบสมาชิกผู้ใช้บริการยืมต่อออนไลน์ แต่ต้องเหลือวันครบกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน จึงสามารถดำเนินการยืมต่อออนไลน์ได้ และหากเกินกำหนดส่งหนังสือ ห้องสมุดคิดค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน
3. หากต้องการดูภาพยนตร์ 3 มิติ ต้องติดต่อที่ชั้นไหน ?
Answer : ติดต่อและเลือกภาพยนตร์ได้ที่ ชั้น 7 และต้องแลกบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ใช้บริการ ห้องชมภาพยนตร์ 3 มิติ อยู่ชั้น 1
4. ต้องการเข้าใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS จากที่บ้าน ต้องทำอย่างไร ?
Answer : หากเข้าใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS จากที่บ้าน ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากใช้อินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thailis.or.th/tdc แต่หากต้องการความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูล ThaiLIS ต้องใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งาน
5. ต้องการยืม Dictionary สามารถทำได้หรือไม ?
Answer : Dictionary จัดเก็บอยู่ที่ชั้น 6 ใช้ได้ในห้องสมุดเท่านั้น เนื่องจากเป็นหนังสืออ้างอิงที่ไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ แต่หากนักศึกษาต้องการยืม Dictionary เพื่อไปสอบ จะต้องวางบัตรนักศึกษาไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน และนำ Dictionary มาคืนภายในวันที่กำหนด
6. ต้องการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สามารถทำได้อย่างไร ?
Answer : สามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.lib.cmru.ac.th เมนูแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการใช้งาน และหากพบปัญหาในการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-5388-5909
7. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ อยู่ชั้นไหน ?
Answer : งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เป็นตัวเล่มจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 6 หากต้องการงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์ สามารถค้นหาได้ที่ เว็บไซต์ http://www.cmruir.cmru.ac.th คลังข้อมูล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
8. ต้องการจองห้องเพื่อใช้สอน (สำหรับอาจารย์) ต้องติดต่อที่ไหน ?
Answer : สามารถติดต่อการจองห้องได้ที่ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตึกข้างๆ ห้องสมุด)
9. หนังสือพิมพ์ จัดเก็บอยู่ชั้นไหน ?
Answer : หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ จัดเก็บที่ชั้น 1 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ยืม – คืน ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง จัดเก็บที่ชั้น 2 สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 0-5388-5910
10. ติดต่อเซ็นใบจบการศึกษาได้ที่ไหน ?
Answer : นักศึกษาที่ต้องการเซ็นใบจบการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน ชั้น 1 ของสำนักหอสมุด และนักศึกษาที่ต้องเซ็นใบจบการศึกษา จะไม่มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือ หากค้างค่าปรับหรือค้างส่งหนังสือกับห้องสมุด ต้องดำเนินการตามระเบียบของห้องสมุด เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเซ็นใบจบการศึกษาให้ได้