สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการจองหนังสือออนไลน์


     เป็นบริการสำหรับสมาชิกทุกประเภทของห้องสมุด ที่จะสามารถจองหนังสือเล่มที่ตนเองต้องการ โดยจะเป็นการจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกไปก่อนหน้า หรือยืมหนังสือชื่อเรื่องที่ตนเองสนใจเป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด www.lib.cmru.ac.th จากนั้นเข้าสู้หน้า OPAC ของสำนักหอสมุด เข้าไปยังเมนู ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ จากนั้นกรอก รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ผู้ใช้จะสามารถจองหนังสือที่มีอยู่ในระบบได้

1. เข้าสู่เว็บสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) และสืบค้นไปยังรายการหนังสือ

2. กดปุ่ม ‘การจอง’ ที่รายการหนังสือเล่มที่ต้องการจอง

3. กรอกหมายเลขสมาชิก (รหัสนักศึกษา)

4. จะปรากฏรายละเอียดการจองเป็นอันเสร็จสิ้น


Link : ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่