สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการจองหนังสือออนไลน์


1. เข้าสู่เว็บสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) และสืบค้นไปยังรายการหนังสือ

2. กดปุ่ม ‘การจอง’ ที่รายการหนังสือเล่มที่ต้องการจอง

3. กรอกหมายเลขสมาชิก (รหัสนักศึกษา)

4. จะปรากฏรายละเอียดการจองเป็นอันเสร็จสิ้น


Link : ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่