สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ฐานข้อมูลทดลองใช้


ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านกรอกแบบประเมินการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ คลิ๊กที่นี้

Academic Focus
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้เป็นบริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ภาษาจีน
URL : http://cstm.cnki.net/stmt
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Academic Journals Full-text Database
รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Masters' Theses Full-text Database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Doctoral Dissertations Full-text Database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Reference Works Online
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

Britannica Online Academic Edition
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยม โดยสถานบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อ เป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง
http://search.eb.com คู่มือการใช้งาน

Academic OneFile
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดิโอและคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมความสามารถ ในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Hightlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เนื้อหาลงใน Social Network และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย
http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

โปรแกรมฝึกภาษา Access English
โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

วิธีการสมัครเข้าใช้งาน
ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันที่สังกัด และเข้าสู่ระบบโดย email และ password ที่สมัคร
http://accessenglishnow.com/platform

EEWOWW
EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authering tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/resgistration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
http://www.eewoww.com
ระยะเวลาการใช้งาน : 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่องและสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
http://portal.igpublish.com/iglibrary
ระยะเวลาการใช้งาน : 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2560

ฐานข้อมูล Science Reference Center
ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื้อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
URL : เข้าใช้งานที่นี้ คลิ๊ก
ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้าง กรณีศึกษาและข้อมูล บรษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (perr-reviewed) ยังรวมถึงวีดิโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)
URL : เข้าใช้งานที่นี้ คลิ๊ก
ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560