สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ฐานข้อมูลทดลองใช้


ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านกรอกแบบประเมินการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ คลิ๊กที่นี้

Academic Focus
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้เป็นบริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ภาษาจีน
URL : http://cstm.cnki.net/stmt
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Academic Journals Full-text Database
รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Masters' Theses Full-text Database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Doctoral Dissertations Full-text Database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

China Reference Works Online
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx
ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
คู่มือการใช้งาน

Britannica Online Academic Edition
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยม โดยสถานบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อ เป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง
http://search.eb.com คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมฝึกภาษา Access English
โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

วิธีการสมัครเข้าใช้งาน
ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันที่สังกัด และเข้าสู่ระบบโดย email และ password ที่สมัคร
http://accessenglishnow.com/platform

EEWOWW
EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authering tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/resgistration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
http://www.eewoww.com
ระยะเวลาการใช้งาน : 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่องและสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
http://portal.igpublish.com/iglibrary
ระยะเวลาการใช้งาน : 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2560

ฐานข้อมูล Science Reference Center
ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื้อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
URL : เข้าใช้งานที่นี้ คลิ๊ก
ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้าง กรณีศึกษาและข้อมูล บรษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (perr-reviewed) ยังรวมถึงวีดิโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)
URL : เข้าใช้งานที่นี้ คลิ๊ก
ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560