สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับสิทธ์


Matichon e-Library
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง
http://www.matichonelibrary.com
username:ARIT password:ARIT 

2EBOOK DIGITAL LIBRARY
ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ จากบริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด
http://www.2ebook.com/new/library/login_user/cmru

e-Magazines NaiinPann
ระบบให้บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านนายอินทร์ จำนวน 12 ชื่อเรื่อง ดังนี้
      1. แพรว – รายปักษ์ 
      2. สุดสัปดาห์ – รายปักษ์ 
      3. บ้านและสวน – รายเดือน 
      4. Room – รายเดือน 
      5. My home – รายเดือน 
      6. Secret – รายปักษ์ 
      7. ชีวจิต – รายปักษ์ 
      8. Real parenting – รายเดือน 
      9. Lemonade – รายปักษ์ 
      10. Health&Cuisine –รายเดือน 
      11. We – รายเดือน 
      12. National Geographic – รายเดือน 
ให้บริการผ่านเครื่อง iPad ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 1

Ookbee Buffet
     ระบบให้บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
     บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักหอสมุด ประกอบด้วย
    
ให้บริการผ่านเครื่อง iPad ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 1

e-Book ebrary
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่สำนักหอสมุดจัดซื้อจาก ebrary จำนวน 39 ชื่อเรื่อง ให้บริการผ่าน 
เว็บสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด OPAC

ห้องสมุดสร้างสุข
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อว่า "ห้องสมุดสร้างสุข" จาก บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยคุณอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัทฯ ซึ่งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ประกอบด้วย
  1) ฮาร์ดแวร์ สำหรับจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบมัลติมีเดีย
  2) แท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือ นิตยสาร จำนวน 10 เครื่อง
  3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาไว้ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ
โดยห้องสมุดสร้างสุขเปิดให้บริการผ่านเครื่อง iPad ที่จัดไว้ให้ภายในห้องสมุด ชั้น 1