กรุณาเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ

**ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับนักศึกษาคือรหัสนักศึกษา**
**สำหรับอาจารย์และบุคลากรใช้รหัสบัตรประชาชน**


ระบบสารสนเทศจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 0-5388-5909

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่