คำแนะนำ

1. ชื่อผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษาคือรหัสนักศึกษา สำหรับอาจารย์และบุคลากรใช้รหัสบัตรประชาชน

2. รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น 18/04/57 หรือ 18/04/2557

3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้ตัวเดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ


ระบบเสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด

หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 0-5388-5909

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่