ห้องประชุมเอื้้องสายเชียงใหม่


เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฉาย 3 มิติ

ไมโครโฟน

สาย VGA

โพเดียม

ระบบฉายวีดิทัศน์

WIFI Free

โปรเจคเตอร์

ระบบถ่ายทอดการประชุม

ไมโครโฟนไร้สาย

โซฟา

เก้าอี้เสริม


202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5905

0-5388-5905

สำนักหอสมุด

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่